Om Parenso

Målgruppen har hittills främst varit verksamheter som levererar tjänster i eller till kommuner. PARENSO har och har haft samarbete med Malmö stad, Sjöbo kommun, Svalövs kommun, Tomelilla kommun, VoB Syd, Socialstyrelsen, JP-infonet, Malmö Universitet samt vetenskapscentrum för klinisk psykiatri (VKP). PARENSO har under 2015 utbildat deltagar från 11 skånska kommuner i innovationsarbete för ökad delaktighet för barn och ungdomar inom socialtjänsten, under 2016 ca 100 medarbetare i grunderna för arbete på HVB och integrationsboenden och under 2017 implementerat kvalitetssäkringsmetoderna SKILLSS och STRUKTUR i 8 verksamheter i Skåne. Parenso är också medskapare av och delägare i OmMej.